Mesture Hanım (Kurmacanın Kahramanları)

Mesture Hanım

Ana Sayfa | Blog | Mesture Hanım (Kurmacanın Kahramanları) - 28.02.2018

Mesture Hanım

Halide Edip Adıvar'ın Zeyno'nun Oğlu romanının kahramanı

Mazlume’ninannesidir. Mazlume için sürekli sefaret kâtibi avı yapar. Şişli’de süreklibalolara katılır, dans eder, batılılaşmayı kendine dert edinmiş bir kadındır.Diyarbakır’da da “sosyete kurmak” mücadelelerini ve muvaffakiyetini verir.Diyarbakır’ı asrileştirmek için uğraşan alafranga bir kadındır. ‘O, bu asrîhayatı kendine göre kibar nezih muhafaza etmek istiyordu. Mesture Hanım’ınGarp’la zihnî teması en çok on dokuzuncu asır edebiyatının romantiktesirlerinden geliyordu. Yeni asrî edebiyatın maddî, gürültülü eğlencelerini kısmen Avrupa’dan geldiği için, kısmende, şimdi öyle hayatın geçmesinden, moda olmasından dolayı taklide yeltenirkenkalbinin bir tarafında muhayyel kalp sergüzeştlerine  karşı daimî bir incizap vardı. Bundan dolayıbayağı münasebetlerden, galiz heveslerden âdeta korkuyordu. Bir gencinkendisine âşık olması, kendisi için bir adamın intihar etmesi, kalbininbayılacağı bir hadise olabilirdi. Kendisine roman kahramanı genç ve güzel birkadın süsü vermek için yanıyordu. Fakat orta yaşlı bir vilâyet memurununkendisine gönül vermesini nâhoş buluyordu. Fazla olarak vilâyetin memurhanımlarıyla iyi geçinmek, aralarında bir yıldız gibi parlamak, içtimaî hayatınlideri olmak istiyordu’ (s. 232)

Mesture Hanım