Cinai Meseleler (Kitap Önsözleri)

Cinai Meseleler

Ana Sayfa | Blog | Cinai Meseleler (Kitap Önsözleri) - 1.05.2017

Cinai Meseleler

Polisiye edebiyat kent, cinsiyet, suç ve adalet gibi meseleleri konusu haline getiren ve tam da bu meseleleri merkezine yerleştirdiğinden modernleşmeden bağımsız düşünülemez. Modernleşen bireyin hayatına giren "kötücül" unsurları en net gördüğü, gösterdiği yerlerden biri polisiyedir. Masum ile caninin, iyilik ile kötülüğün yeniden sorgulandığı, bu kavramlar üzerine tekrar tekrar düşünüldüğü, toplumsal adalet fikrinin etrafta kol gezdiği, ancak bir taraftan bunun eşitsiz ve bertaraf edilebilir bir özellik sergilediği de polisiyenin meselelerinden biridir...

Polisiye edebiyat kent, cinsiyet, suç ve adalet gibi meseleleri konusu haline getiren ve tam da bu meseleleri merkezine yerleştirdiğinden modernleşmeden bağımsız düşünülemez. Modernleşen bireyin hayatına giren "kötücül" unsurları en net gördüğü, gösterdiği yerlerden biri polisiyedir. Masum ile caninin, iyilik ile kötülüğün yeniden sorgulandığı, bu kavramlar üzerine tekrar tekrar düşünüldüğü, toplumsal adalet fikrinin etrafta kol gezdiği, ancak bir taraftan bunun eşitsiz ve bertaraf edilebilir bir özellik sergilediği de polisiyenin meselelerinden biridir...


http://www.sevalsahin.com/detay/2/9/Cinai-Meseleler
Cinai Meseleler